LỊCH KIỂM TRA CÁC MÔN VĂN HÓA KHỐI 12 THPT – HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021  

0
115

LỊCH KIỂM TRA CÁC MÔN VĂN HÓA

KHỐI 12 THPT – HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

 

Ngày Buổi Bài kiểm tra/

Môn kiểm tra thành phần của bài kiểm tra tổ hợp

Thời gian làm bài Giờ phát đề thi cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài
23/11 Học sinh tự ôn tập
24/11 SÁNG Bài kiểm tra KHTN Vật lý 50 phút 08 giờ 00 08 giờ 05
Hóa học 50 phút 09 giờ 00 09 giờ 05
Sinh học 50 phút 10 giờ 00 10 giờ 05
CHIỀU Ngữ văn 90 phút 14 giờ 00 14 giờ 05
25-26/11 Học sinh tự ôn tập
27/11 SÁNG Bài kiểm tra KHXH Lịch sử 50 phút 08 giờ 00 08 giờ 05
Địa lý 50 phút 09 giờ 00 09 giờ 05
GDCD 50 phút 10 giờ 00 10 giờ 05
CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 00 14 giờ 05
Tiếng anh 60 phút 15 giờ 45 15 giờ 50