logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
Với mục tiêu thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, Chi bộ trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã rất chú trọng việc giáo dục, bồi dưỡng và giúp đỡ để những quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ngày 05/01/2018, được sự đồng ý của Đảng bộ khối […]
ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Thi hành Điều lệ Đảng”; Kế hoạch số 352-KH/ĐU ngày 04/04/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp ngoài Khu vực Nhà nước Quận Thanh Xuân về tổ chức Đại hội các Chi bộ Đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Được sự đồng ý của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, ngày 15/07/2022,  Chi bộ Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025,
LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2022
LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2022
Ngày 31/03/2022, được sự đồng ý của Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân, Chi bộ Đảng Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thu Hiền – chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán nhà […]