logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ SONG BẰNG (CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 9+) NĂM 2024
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ SONG BẰNG (CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 9+) NĂM 2024
Chương trình đào tạo 9+: Học sinh vừa học văn hóa THPT, vừa học nghề. Học sinh học song song 02 chương trình đào tạo "THPT và cao đẳng". Sau 04 năm học, tốt nghiệp học sinh được nhận 02 văn bằng (Bằng THPT và bằng Cao đẳng chính quy). Bằng tốt nghiệp cao đẳng do Trường cao đẳng Công thương Hà Nội cấp; chương trình THPT do giáo viên trường THPT Hoàng Mai giảng dạy; bằng tốt nghiệp THPT do Sở ...
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LOẠI HÌNH VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 NĂM 2021
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LOẠI HÌNH VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 NĂM 2021
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học vừa làm vừa học năm 2021; Đề án tuyển sinh đại học năm 2021. Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh khóa 52 hệ đại học loại hình vừa làm vừa học, đợt 2 năm 2021 tại Học viện Tài chính với những nội dung như sau: