logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NĂM 2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NĂM 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ——————- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– Số: 08/TB-ĐHKTQ Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018   THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM […]
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH: TUYỂN SINH LIÊN THÔNG KHÓA 20 HỆ CHÍNH QUY
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH: TUYỂN SINH LIÊN THÔNG KHÓA 20 HỆ CHÍNH QUY
Học Viện Tài Chính thông báo tuyển sinh Liên thông ĐH khoá 20 năm 2017  (Lớp đặt tại 54A1 Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội) Số: 509/TB – HVTC ngày 12 tháng 6 năm 2017 Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày15/8/2007của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế […]

Hotline

0936717172

Hỗ trợ tuyển sinh
Zalo hỗ trợ: 0936717172
Giờ làm việc:
Giới thiệu về HCIT
giới thiệu
Đối tác liên kết
Học viện tài chính
Đại học kinh tế quốc dân
Đại học bách khoa
Đối tác 4
Đại học công nghiệp việt trì