logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
THÔNG TIN VỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY
THÔNG TIN VỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY
Ngành Công nghệ may hiện nay được coi là ngành mũi nhọn trong sự phát triển kinh tế tại Việt Nam. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về ngành học này giúp các bạn thí sinh dễ dàng lựa chọn.
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN  TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC
Việc phát hiện bồi dưỡng học sinh sinh viên đủ tiêu chuẩn kết nạp đảng đã được xác định trong văn kiện Đại hội đảng toàn quốc lần thứ IX như sau: “Phát triển Đảng viên theo đúng quy định, chú ý những người ưu tú trong công nhân, đội ngũ trí thức, đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh…” Trong những năm qua, Chi bộ trường Cao đẳng công ...
LỄ KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI VÀ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
LỄ KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI VÀ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
N hằm tăng cường phát triển hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cấp bằng đại học hình thức VLVH, loại hình đào tạo dài hạn, cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng tốt, đáp ứng được tiêu chuẩn của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước ; trên cơ sở bình đẳng, đảm bảo lợi ích hai bên và người học, cũng như   thúc đẩy quan hệ đối ...