logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
SƠ CẤP NGHỀ: NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
SƠ CẤP NGHỀ: NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
Tên nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn. Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề. Đối tượng tuyển sinh: Cơ sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học; Số lượng môn học, mô đun đào tạo: Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề,
SƠ CẤP NGHỀ: TRANG ĐIỂM THẨM MỸ
SƠ CẤP NGHỀ: TRANG ĐIỂM THẨM MỸ
Tên nghề: trang điểm thẩm mỹ. Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề. Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Trang điểm thẩm mỹ; Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 06. Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.