logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
THÔNG TƯ 27 QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
THÔNG TƯ 27 QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
BỘ LAO ĐỘNG – TH­ƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số  27/2017/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2017 THÔNG TƯ Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp Căn cứ Luật […]

Hotline

0936717172

Hỗ trợ tuyển sinh
Zalo hỗ trợ: 0936717172
Giờ làm việc:
Giới thiệu về HCIT
giới thiệu
Đối tác liên kết
Học viện tài chính
Đại học kinh tế quốc dân
Đại học bách khoa
Đối tác 4
Đại học công nghiệp việt trì