logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC LOẠI HÌNH VLVH CHO NGƯỜI ĐÃ CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA 21, ĐỢT 1-NĂM 2021
TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC LOẠI HÌNH VLVH CHO NGƯỜI ĐÃ CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA 21, ĐỢT 1-NĂM 2021
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 Đại học văn bằng 2 vừa làm vừa học; Đề án tuyển sinh đại học năm 2021, Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông đại học loại hình vừa làm vừa học cho người đã có bằng tốt nghiệp đại học khóa 21, đợt 1-Năm 2021 với những nội dung như sau:
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG HAI HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG HAI HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
Trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp với Trường Cao đẳng công thương Hà Nội thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng hai, hệ vừa làm vừa học năm 2022 như sau: Đối tượng tuyển sinh: Người học đã tốt nghiệp đại học. Ngành tuyển sinh: Kinh tế và Quản lý đô thị, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin (Bằng cấp, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo như đại học chính quy)