logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NĂM 2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NĂM 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ——————- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– Số: 08/TB-ĐHKTQ Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018   THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM […]
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
Trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp với Trường Cao đẳng công thương Hà Nội thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học, hệ vừa làm vừa học năm 2022 như sau: Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung cấp. Ngành tuyển sinh: Kinh tế và Quản lý đô thị, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin ( Bằng cấp, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo như đại học chính quy)