logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  VÀO LỚP 10 HỆ SONG BẰNG  (CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 9+) NĂM 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ SONG BẰNG  (CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 9+) NĂM 2023
Chương trình đào tạo 9+ : Học sinh vừa học văn hóa THPT, vừa học nghề. Học sinh học song song 02 chương trình đào tạo “THPT và   CĐ”. Sau 04 năm học, tốt nghiệp học sinh được nhận 02 văn bằng (bằng THPT và bằng CĐ chính quy), bằng tốt nghiệp cao đẳng do Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội cấp;  Bằng tốt nghiệp THPT do Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội cấp.
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ SONG BẰNG NĂM 2022(CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 9+)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ SONG BẰNG NĂM 2022(CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 9+)
Chương trình đào tạo 9+: Học sinh vừa học văn hóa THPT, vừa học nghề. Học sinh học song song 02 chương trình đào tạo “THPT và  CĐ”. Sau 04 năm học, tốt nghiệp học sinh được nhận 02 văn bằng (bằng THPT và bằng CĐ chính quy), bằng tốt nghiệp cao đẳng do Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội cấp; chương trình  THPT do trường THPT Hoàng Mai giảng dạy, Bằng tốt nghiệp THPT do Sở Giáo dục ...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2019
Trường Cao đẳng Công thương HN tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 bằng hình thức xét học bạ, xét điểm thi. Đăng ký trực tuyến tại đây!
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ 2 VĂN BẰNG NĂM 2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ 2 VĂN BẰNG NĂM 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI Số: 78/ CĐCT-KTĐBCL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018   THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 (Hệ đào tạo song song hai văn bằng năm […]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ SONG BẰNG(CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 9+) NĂM 2021
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ SONG BẰNG(CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 9+) NĂM 2021
Học sinh vừa học văn hóa THPT, vừa học nghề. Học sinh học song song 02 chương trình đào tạo “THPT và  CĐ”. Sau 04 năm học, tốt nghiệp được nhận 02 văn bằng (THPT, CĐ chính quy), bằng tốt nghiệp cao đẳng do Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội cấp; chương trình  THPT do trường THPT Hoàng Mai giảng dạy, Bằng tốt nghiệp THPT do Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội cấp.