logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
KHOÁ ĐÀO TẠO  “KỸ NĂNG TÌM VIỆC VÀ PHỎNG VẤN THÀNH CÔNG”
KHOÁ ĐÀO TẠO “KỸ NĂNG TÌM VIỆC VÀ PHỎNG VẤN THÀNH CÔNG”
Để giúp sinh viên năm cuối của trường được trang bị thêm các kỹ năng cần thiết trong quá trình đào tạo, trong 02 ngày, ngày 20 và 21/05/2019, được sự đồng ý của ban Giám hiệu nhà trường, ban Giáo dục nghề nghiệp và Công ty cổ phần dịch vụ YGO Việt Nam đã […]