logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
TỌA ĐÀM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC
TỌA ĐÀM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC
Ngày 10/04/2018, tại trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã diễn ra cuộc Tọa đàm về hợp tác đào tạo, tư vấn du học giữa lãnh đạo Trường và trường Đại học Sahmyook Hàn Quốc. Tham dự hội đàm với trường Đại học Sahmyook, về phía Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội […]
HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC
HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC
Ngày 23/04/2019, tại trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã diễn ra cuộc hội đàm về hợp tác đào tạo, tư vấn du học giữa lãnh đạo Trường và trường Đại học Sahmyook Hàn Quốc. Tham dự hội đàm với trường Đại học Sahmyook, về phía Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội có: […]