THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

0
188667
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số : 94/ TBTSTrT- CĐCT                                                        Hà Nội, ngày 12 tháng  03  năm 2021

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA

I. Ngành đào tạo: Kế toán; Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin.
II. Đối tượng tuyển sinh
1. Hệ Cao đẳng:
– Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

– Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hệ liên thông Trung cấp – Cao đẳng
– Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

– Người có bằng tốt nghiệp trung cấp, chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề trở lên có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai.

3. Hệ Trung cấp:
– Học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) và tương đương trở lên.

III.  Chương trình và thời gian đào tạo

1. Hệ Cao đẳng:
– Chương trình đào tạo: 90 tín chỉ

– Thời gian đào tạo: 2 năm

2. Hệ liên thông Trung cấp – Cao đẳng:
– Chương trình đào tạo: tối thiểu 46 tín chỉ

– Thời gian đào tạo: 1 năm

3. Hệ Trung cấp:
– Chương trình đào tạo: 50 tín chỉ

– Thời gian đào tạo: 1 năm

4. Cấp bằng tốt nghiệp và bảng điểm
– Hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng;

– Hệ Trung cấp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp.

(Theo Thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018, sửa đổi, bổ sung về mẫu bằng tốt nghiệp “Bỏ nội dung “Hình thức đào tạo“ trong Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng, Mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp”, nghĩa là học chính quy, vừa học vừa làm, học offline hay online đều cấp bằng như nhau vì không ghi hình thức đào tạo) ( Xem chi tiết tại điều 10 mục 5)

– Bảng điểm: Cấp bảng điểm theo số môn thực học

5. Phương thức đào tạo
Đào tạo theo hình thức học trực tuyến thông qua các Video bài giảng, tài liệu học tập của các môn trong chương trình đào tạo;

– Phương tiện học tập: Máy vi tính, điện thoại di động kết nối được Internet;

– Kế hoạch học tập: Theo kế hoạch của Nhà trường trên hệ thống; mỗi đợt học bố trí từ 4 đến 5 môn, khoảng 10 đến 12 tín chỉ, với thời gian từ 8 đến 10 tuần học và thi kiểm tra;

– Thời gian học tập: Linh hoạt, do người học chủ động bố trí (Có thể học vào bất cứ giờ nào trong ngày, trong tuần nhưng phải trong đợt học của môn học đó);

– Hỗ trợ học tập: Các cố vấn học tập thường xuyên liên lạc với sinh viên để thông báo các kế hoạch học, thi; kết nối với Giảng viên, giáo viên giải đáp về chuyên môn và các vấn đề liên quan đến khóa học;

– Kiểm tra và thi kết thúc môn học: Thực hiện theo quy chế đào tạo; các bài kiểm tra và thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên hệ thống.

6. Học phí, lệ phí
– Lệ phí xét tuyển sinh: 100.000 đ/ SV

– Học phí:

                        + Ngành Kế toán; Quản trị kinh doanh: 350.000 đ/ 1 tín chỉ

                        + Ngành Công nghệ thông tin: 400.000đ/ 1 tín chỉ

 (Ghi chú: Học phí có thể thay đổi nhưng sẽ theo lộ trình và được thông báo trước tới sinh viên)

7. Hồ sơ tuyển sinh

  • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu;
  • 02 bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc THCS (theo hệ đào tạo) + Học bạ;
  • 02 bản sao bằng TN Trung cấp trở lên + bảng điểm (hệ liên thông);
  • Giấy khai sinh; chứng minh nhân dân hoặc CCCD;
  • 04 ảnh 3×4;
  • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có)
(Các bản sao phải công chứng).

*Địa chỉ liên hệ:

Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội

Số 54A1, Phố Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại 0936717172 –  0243.2216.292.

Fanpage: https://www.facebook.com/hcit.edu.vn

Websitehttps://hcit.edu.vn/ hcit.edu.vn
Nơi nhận:

–          Hiệu trưởng (để báo cáo) ;

–          Thủ trưởng các đơn vị (để thực hiện);

–          Website: //hcit.edu.vn;

–          Lưu: HCTH.

 KT. HIỆU TRƯỞNG
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 
(Đã ký)
 
NGUYỄN PHONG TÂN

                                         

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY

Xem thêm:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA NĂM 2022

Thông tư 33 của Bộ LĐTBXH Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn

 

Vì sao nên chọn E-Learning – HCIT để học trực tuyến?

 

Bằng Đại học từ xa có giá trị tương đương bằng chính quy kể từ ngày 01/07/2019