logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021
UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND triển khai, thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa Mục tiêu chính của Đề án là tổ chức phổ […]
UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND triển khai, thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
nang cao chat luong cong tac pho bien giao duc phap luat trong nha truong den nam 2021
Ảnh minh họa
Mục tiêu chính của Đề án là tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi đến 100% các nhà trường, nhà giáo, người học, cán bộ quản lý, người lao động về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhà trường, nhà giáo, người học, cán bộ quản lý, người lao động, trẻ em và sau khi được ban hành với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.
Hàng năm, có 100% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, giảng viên dạy pháp luật được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi duỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu nhiệm vụ; 100% các nhà trường, cơ sở giáo dục triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa, có giáo viên dạy môn Giáo dục công dân hoặc giáo viên làm đầu mối về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại nhà trường và cơ sở giáo dục triển khai, thực hiện.
Quán triệt, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.
Đối với giáo dục mầm non: Tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp lứa tuổi “học mà chơi, chơi mà học; Đối với giáo dục phổ thông: Thực hiện dạy học các môn đạo đức, giáo dục công dân trên cơ sở lựa chọn các nội dung có giá trị, phù hợp với đặc điếm tâm lý lứa tuổi, tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh, giáo dục chuẩn mực đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn trong chưong trình giáo dục phổ thông mới; Đối với giáo dục thường xuyên-giáo dục nghề nghiệp: Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống, trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội và đất nước cho học viên.
Đổi mới cách dạy, cách học theo chương trình GD phổ thông mới của Bộ GD&ĐT; tăng cường các hoạt động tập thể, hoạt động nhóm, giao lưu trao đổi kiến thức, lao động, vệ sinh trường, lớp, hoạt động xã hội, các hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ văn hóa, thể thao gắn với các phong trào thi đua; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật, gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thi hành pháp luật.
Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; ưu tiên hình thức trực tuyến tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, cổng thông tin/Trang thông tin điện tử.
Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật qua các sân chơi pháp luật cho học sinh các cấp, phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật, các hoạt động ngoài giờ lên lớp tại cơ sở giáo dục; đẩy mạnh phong trào vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường tuân thủ, chấp hành pháp luật; lồng ghép, phát huy vai trò hỗ trợ của các tổ chức tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường…

Nguồn: phapluatxahoi.vn

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận