VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

0
1291
Số ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
05/2017/TT-BGDĐTThông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ CQ25/01/17
04/2017/TT-BGDĐTThông tư Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông25/01/17
01/2017/QĐ-TTgQuyết định Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân17/01/17
03/2017/TT-BGDĐTThông tư Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học13/01/17
02/2017/TT-BGDĐTThông tư Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông13/01/17
01/2017/TT-BGDĐTThông tư Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở13/01/17
28/2016/TT-BGDĐThông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo30/12/16
27/2016/TT-BGDĐTThông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục30/12/16
26/2016/TT-BGDĐTThông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học30/12/16
25/2016/TT-BGDĐThông tư Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo15/12/16
23/2016/TT-BGDĐTThông tư số 23/2016/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi13/10/16
22/2016/TT-BGDĐTThông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo22/09/16
20/2016/TTLT-BGDĐT-BQPThông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP Hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội22/06/16
19/2016/TTLT-BGDĐT-BNVThông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập22/06/16
18/2016/TT-BGDĐTThông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”22/06/16
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTTThông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin21/06/16
16/2016/TT-BGDĐTThông tư số 16/2016/TT-BGDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác18/05/16
14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTCThông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC05/05/16
13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCAThông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA05/05/16
12/2016/TT-BGDĐTThông tư số 12/2016/TT-BGDĐT quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng22/04/16
11/2016/TT-BGDĐTThông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ GD&ĐT11/04/16
10/2016/TT-BGDĐTThông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo05/04/16
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXHThông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH30/03/16
08/2016/TT-BGDĐTThông tư số 08/2016/TT-BGDĐT28/03/16
01/VBHN-BGDĐTVăn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia25/03/16
07/2016/TT-BGDĐTThông tư số 07/2016/TT-BGDĐT22/03/16
06/2016/TT-BGDĐTThông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài21/03/16
05/2016/TT-BGDĐTThông tư số 05/2016/TT-BGDĐT về việc Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên21/03/16
04/2016/TT-BGDÐTThống tư số 04/2016/TT-BGDÐT về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học14/03/16
03/2016/TT-BGDĐTThông tư số 03/2016/TT-BGDĐT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo14/03/16
02/2016/TT-BGDĐTThông tư số 02/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia10/03/16
01/2016/TT-BGDĐT
Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
15/01/16