Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội tổ chức họp phụ huynh khối 10 Học kỳ I, Năm học 2018 – 2019

0
1284

Được sự đồng ý của Hội đồng Quản trị, ngày 12/8/2018, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã tổ chức họp phụ huynh các lớp khối 10 THPT chuẩn bị Năm học mới 2018 – 2019, nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời cho phụ huynh những nội dung quan trọng, cần thiết của Trường chuẩn bị cho năm học mới, đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của phụ huynh đối với nhà trường.

Những nội dung Trường thông tin đến phụ huynh bao gồm:

  1. Giới thiệu khái quát về nhà trường: Qúa trình xây dựng và phát triển; cơ cấu tổ chức bộ máy; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo; hợp tác quốc tế; cơ sở vật chất trang thiết bị đào tạo,…
  2. Kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019: Chương trình văn hóa lớp 10 THPT và Chương trình Giáo dục nghề nghiệp năm thứ nhất.
  3. Quy định về đào tạo: Điều kiện dự kiểm tra học kì, xếp loại học lực, tiêu chuẩn được lên lớp thẳng, không được lên lớp/lưu ban;…
  4. Nội Quy công tác học sinh: Giờ vào lớp và đóng cổng trường; trong giờ học, các hình thức kỷ luật, khen thưởng;…
  5. Các giải pháp quản lý, giáo dục học sinh: Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ giám sát, quản lý, Thực hiện kiểm tra hành chính và phổ biến quy định pháp luật;…
  6. Cam kết của phụ huynh với Nhà trường trong việc phối hợp quản lý, giáo dục học sinh, để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc NỘI QUY của nhà trường và nhất là 5 điều học sinh KHÔNG được làm.
  7. Bầu ban Đại diện cha mẹ học sinh của các lớp.
  8. Một số lưu ý đối với phụ huynh về quy định mặc đồng phục, ăn bán trú,…

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc họp phụ huynh ở các phòng học của các lớp:

Giáo viên chủ nhiệm họp với phụ huynh lớp 10A3

Giáo viên chủ nhiệm họp với phụ huynh lớp 10B3

Giáo viên chủ nhiệm họp với phụ huynh lớp 10A9

Giáo viên chủ nhiệm họp với phụ huynh lớp 10A6

Giáo viên chủ nhiệm họp với phụ huynh lớp 10A10

Giáo viên chủ nhiệm họp với phụ huynh lớp 10B2

Tại cuộc họp phụ huynh đầu năm học mới, mỗi phụ huynh ký bản cam kết với Nhà trường trong việc phối hợp quản lý, giáo dục học sinh, để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội quy của nhà trường và nhất là 5 điều học sinh KHÔNG được làm sau:

Thứ nhất: Không sử dụng điện thoại di động trong giờ học.

Thứ hai: Không hút thuốc, sử dụng chất gây nghiện, uổng rượu, bia trong Trường.

Thứ ba: Không nhuộm tóc, xăm hình, đeo khuyên tai (đối với học sinh nam).

Thứ tư: Không mặc quần áo không đúng với đồng phục của Trường.

Thứ năm: Không nói tục, chửi bậy, gây rối trật tự, gây gổ đánh nhau.

Cũng tại cuộc họp, phụ huynh các lớp đã bầu ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp gồm 03 người, trong đó có 01 Trưởng ban, 01 phó ban và 01 Ủy viên.

Cuộc họp phụ huynh diễn ra nghiêm túc, không khí cởi mở, thẳng thắn, đặc biệt là sự thống nhất cao của phụ huynh đối với những chủ trương, định hướng của nhà trường trong năm học mới 2018 – 2019, tập trung vào việc siết chặt kỷ cương, tăng cường quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về phẩm chất và năng lực học sinh.

Trung tâm thông tin và truyền thông HCIT 2018