Trao chứng chỉ khóa đào tạo ngắn hạn

0
981

Được sự hỗ trợ tích cực và phối hợp chặt chẽ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI, mà trực tiếp là Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đã cùng với Khoa Kinh tế – Quản lý – Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội- HCIT tổ chức thành công 02 khóa đào tạo ngắn hạn “Nhận thức về khởi sự kinh doanh” và “Hệ thống kế toán mới và hướng dẫn khai thuế cho hộ kinh doanh” thuộc chương trình Dự án: “Phổ cập hiểu biết công việc kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh cá thể phát triển thành doanh nghiệp tăng nhanh số lượng doanh nghiệp vừa và lớn”

Hai khóa đào tạo đã được tổ chức nghiêm túc, chất lượng và hữu ích. Kết thức 02 khóa đào tạo, sinh viên được VCCI cấp chứng chỉ “Nhận thức vể khởi sự kinh doanh” và chứng chỉ “Hệ thống kế toán mới và hướng dẫn khai thuế cho hộ kinh doanh”.

Một số hình ảnh vể việc trao chứng chỉ khóa đào tạo cho sinh viên