Họp phụ huynh học sinh học kỳ II năm học 2018-2019

0
2230
Họp phụ huynh học sinh lớp 11A6.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019, ngày 26 tháng 05 năm 2019, Trường cao đẳng Công thương Hà Nội đã tổ chức họp phụ huynh học sinh các lớp khối 11 (buổi sáng) và khối 10 (buổi chiều) học kỳ II năm học 2018 – 2019. Chủ trì cuộc họp phụ huynh là giáo viên chủ nhiệm các lớp, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban Giám hiệu nhà trường.

Theo thống kê, tỷ lệ phụ huynh học sinh khối 11 đến dự họp buổi sáng là 72% và tỷ lệ phụ huynh học sinh khối 10 đến dự họp buổi chiều là 81,5%.

Tại cuộc họp, giáo viên chủ nhiệm thông báo cho các bậc phụ huynh những nội dung chính như sau:

  1. Thông báo đặc điểm tình hình của lớp học kỳ II và cả năm học 2018 – 2019 bao gồm: Sĩ số lớp đầu năm học và cuối năm học, Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn, ngành đào tạo giáo dục nghề nghiệp, Ban đại diện CMHS lớp…
  2. Thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh học kỳ II và cả năm học 2018 – 2019 bao gồm: điểm kiểm tra học kỳ II của các môn, điểm trung bình học kỳ II của các môn, điểm trung bình học kỳ II và cả năm, xếp loại học lực học kỳ II và cả năm, xếp loại hạnh kiểm học kỳ II và cả năm.
  3. Thông báo danh sách học sinh được công nhận danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến năm học 2018 – 2019.
  4. Thông báo tình hình chấp hành Nội quy, Quy định của học sinh trong học kỳ II và cả năm, bao gồm: Số buổi nghỉ học, đi học muộn, bỏ tiết ra ngồi cangtin, sử dụng điện thoại, nói chuyện riêng, không ghi chép bài, mặc đồng phục, đeo thẻ học sinh, tham gia hoạt động đoàn thể, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Vi phạm kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ, buộc thôi học,…
  5. Thông báo danh sách những học sinh phải học lại, kiểm tra lại các môn văn hóa học kỳ II theo quy định.
  6. Kế hoạch nghỉ hè và học lại, kiểm tra lại các môn văn hóa: Thời gian nghỉ hè; Lịch học lại, kiểm tra lại các môn văn hóa học kỳ II.
  7. Kế hoạch học để được cấp Giấy chứng nhận nghề, chứng chỉ tiếng Anh và Tin học đối với học sinh khối 11 lên lớp 12 năm học 2019 – 2020.
  8. Về các nội dung liên quan đến Giáo dục nghề nghiệp: Kết quả thi các môn giáo dục nghề nghiệp; Các môn học nghề học kỳ II; Kết quả thi từng môn; Đánh giá về kết quả học tập các môn nghề; Lịch học lại, thi lại các môn nghề; Dự kiến kế hoạch đào tạo các môn nghề sau kỳ hè; Thời gian học nghề.
  9. Thông báo tình hình công nợ của học sinh: Danh sách học sinh còn nợ học phí đến 31/05/2019; Danh sách học sinh còn nợ tiền quản lý học sinh bán trú đến hết tháng 05/2019; Danh sách học sinh còn nợ tiền xe đưa – đón học sinh; Danh sách học sinh còn nợ tiền ăn bán trú; Danh sách học sinh còn nợ tiền hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất;…

Dưới đây là 1 số hình ảnh họp phụ huynh của các lớp:

Họp phụ huynh học sinh lớp 11A2
Họp phụ huynh học sinh lớp 11A11.
Họp phụ huynh học sinh lớp 11A6.
Họp phụ huynh học sinh lớp 11A13
Họp phụ huynh học sinh lớp 11A14.

Cuộc họp phụ huynh học sinh các lớp khối 10 và 11 học kỳ II năm học 2018 – 2019 đã được tổ chức nghiêm túc, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã thông báo cho phụ huynh học sinh đầy đủ, chi tiết các thông tin của từng học sinh và của cả lớp.

Nhìn chung, ý kiến trao đổi, thảo luận của các phụ huynh đều nhất trí với thông tin của giáo viên chủ nhiệm đã cung cấp và đánh giá, đồng thời ủng hộ dự kiến kế hoạch của nhà trường trong học kỳ tới, năm học tới, đặc biệt là, đồng tình với hệ thống các giải pháp quản lý, giáo dục học sinh của nhà trường.

Cuộc họp đã diễn ra trong không khí thẳng thắn, tích cực, khẩn trương thể hiện sự gắn kết, phối hợp đồng bộ giữa gia đình và nhà trường, cùng chăm lo việc giáo dục học sinh học tập và rèn luyện, để trở thành con ngoan, trò giỏi, phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực và nhân cách.

Trung tâm thông tin truyền thông