logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2017

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

 

Thực hiện quy định của Nhà nước về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2017, Văn phòng thông báo thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2017 đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên toàn trường như sau:

 1. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên được nghỉ 03 ngày liên tục, từ thứ Bảy (ngày 02/09/2017) đến hết thứ Hai (ngày 04/09/2017).

 2. Phòng Quản lý đào tạo phối hợp với ban Giáo dục phổ thông bố trí thời khóa biểu dạy bù, học bù vào thời gian thích hợp.

 3. Văn phòng giao nhiệm vụ cho tổ Bảo vệ phân công người thường trực, bảo vệ 24/24, bảo đảm an ninh, trật tự trong những ngày nghỉ lễ.

 4. Thủ trưởng các đơn vị nhắc nhở cán bộ, nhân viên kiểm tra, tắt điện nước, điều hòa, máy tính, … trong phòng làm việc và khóa cửa trước khi nghỉ.

         Văn phòng tran trọng thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
VĂN PHÒNG
——————
Số:  26    /TB – VP
Về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————
 
Hà Nội, ngày 30 tháng  08  năm 2017

 

 

 

Nơi nhận:
  – Ban Giám hiệu (để b/c);
  – Website HCIT;
  – Thủ trưởng các đơn vị (để phối hợp);
  –  Lưu VP.
TL. HIỆU TRƯỞNG
P. CHÁNH VĂN PHÒNG
 
  
Nguyễn Thị Thúy
 

 

 

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

   Bình luận
   Gửi bình luận
   Bình luận

    Hotline

    0936717172

    Hỗ trợ tuyển sinh
    Zalo hỗ trợ: 0936717172
    Giờ làm việc:
    Giới thiệu về HCIT
    giới thiệu
    Đối tác liên kết
    Học viện tài chính
    Đại học kinh tế quốc dân
    Đại học bách khoa
    Đối tác 4
    Đại học công nghiệp việt trì