FORM ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NGÀNH HỌC ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 10 HỆ 02 VĂN BẰNG NĂM HỌC 2021 – 2022

0
1501

Trường Cao đẳng công thương Hà Nội thông báo về thời gian và hình thức đăng ký chuyên ngành đối với học sinh lớp 10 hệ 2 văn bằng năm học 2021 – 2022 như sau:

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 19/07/2021 đến hết ngày 22/07/2021, sau thời gian trên, nếu học sinh không đăng ký, Trường sẽ tự động sắp xếp lớp học

2. Hình thức đăng ký: học sinh đăng ký ngành học bằng kích vào link bên dưới và điền đầy đủ thông tin theo mẫu:

http://dangky.hcit.edu.vn/dang-ky/dang-ky