logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
FORM ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NGÀNH HỌC ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 10 HỆ 02 VĂN BẰNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Trường Cao đẳng công thương Hà Nội thông báo về thời gian và hình thức đăng ký chuyên ngành đối với học sinh lớp 10 hệ 2 văn bằng năm học 2021 - 2022 như sau: 1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 19/07/2021 đến hết ngày 15/08/2021 sau thời gian trên Trường sẽ đóng form đăng ký.2. Hình thức đăng ký: học sinh đăng ký bằng kích vào link bên dưới và điền đầy đủ thông tin theo mẫu:

Trường Cao đẳng công thương Hà Nội thông báo về thời gian và hình thức đăng ký chuyên ngành đối với học sinh lớp 10 hệ 2 văn bằng năm học 2021 – 2022 như sau:

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 19/07/2021 đến hết ngày 22/07/2021, sau thời gian trên, nếu học sinh không đăng ký, Trường sẽ tự động sắp xếp lớp học

2. Hình thức đăng ký: học sinh đăng ký ngành học bằng kích vào link bên dưới và điền đầy đủ thông tin theo mẫu:

http://dangky.hcit.edu.vn/dang-ky/dang-ky

 

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận