logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
UBNDTP HÀ NỘI: TIẾP TỤC TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TIẾP CHO HỌC SINH MỘT SỐ KHỐI LỚP TẠI CÁC QUÂN, HUYỆN, THỊ XÃ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Thường trực Thành ủy tại thông báo số 581 - TB/TU ngày 01/12/2021, xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 4095/TTr-SGDĐT ngày 26/11/2021 về việc cho học sinh khối lớp 10, lớp 11, lớp 12 của các trường THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng/ chống dịch COVID-19 (bản chụp gửi kèm theo).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Thường trực Thành ủy tại thông báo số 581 – TB/TU ngày 01/12/2021, xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 4095/TTr-SGDĐT ngày 26/11/2021 về việc cho học sinh khối lớp 10, lớp 11, lớp 12 của các trường THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng/ chống dịch COVID-19 (bản chụp gửi kèm theo).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

Xem chi tiết tại đây

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận