logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
Toàn cảnh phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2020: Trung bình từ 5-7 điểm
Bộ GD-ĐT vừa công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2020. Theo đó, điểm trung bình của các môn thi tốt nghiệp từ 5 -7 điểm. Cụ thể như sau: MÔN TOÁN Tổng số thí sinh 845473 Điểm trung bình 6.676117 Điểm trung vị 7 Số thí sinh đạt điểm <=1 195 […]

Bộ GD-ĐT vừa công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2020. Theo đó, điểm trung bình của các môn thi tốt nghiệp từ 5 -7 điểm. Cụ thể như sau:

  1. MÔN TOÁN
Tổng số thí sinh 845473
Điểm trung bình 6.676117
Điểm trung vị 7
Số thí sinh đạt điểm <=1 195 (0.02%)
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) 153367 (18%)
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất 7.8

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 845473 thí sinh tham gia thi bài thi Toán trong đó điểm trung bình là 6,68 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 195 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 153367 (chiếm tỷ lệ 18%); có 273 thí sinh đạt điểm 10.

MÔN NGỮ VĂN

Tổng số thí sinh 830764
Điểm trung bình 6.616373
Điểm trung vị 6.75
Số thí sinh đạt điểm <=1 119 (0.01%)
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) 75779 (9%)
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất 7

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 830764 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn trong đó điểm trung bình là 6,62 điểm, điểm trung vị là 6,75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 119 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 75779 (chiếm tỷ lệ 9%); có 2 thí sinh đạt điểm 10.

MÔN VẬT LÝ

Tổng số thí sinh 286847
Điểm trung bình 6.723279
Điểm trung vị 7
Số thí sinh đạt điểm <=1 39 (0.01%)
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) 37140 (13%)
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất 7.75

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Vật lí của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 286847 thí sinh tham gia thi môn Vật lí trong đó điểm trung bình là 6,72 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 39 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 37140 (chiếm tỷ lệ 13%); có 10 thí sinh đạt điểm 10.

MÔN HÓA HỌC

Tổng số thí sinh 289066
Điểm trung bình 6.710439
Điểm trung vị 7
Số thí sinh đạt điểm <=1 38 (0.01%)
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) 44766 (15.49%)
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất 7.75

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 289066 thí sinh tham gia thi môn Hóa học trong đó điểm trung bình là 6,71 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 38 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 44766 (chiếm tỷ lệ 15,49%); có 399 thí sinh đạt điểm 10.

SINH HỌC

Tổng số thí sinh 284063
Điểm trung bình 5.595333
Điểm trung vị 5.5
Số thí sinh đạt điểm <=1 43 (0.02%)
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) 85715 (30.17%)
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất 5.25

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 284063 thí sinh tham gia thi môn Sinh học trong đó điểm trung bình là 5,59 điểm, điểm trung vị là 5,5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 43 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 85715 (chiếm tỷ lệ 30,17%); có 121 thí sinh đạt điểm 10.

LỊCH SỬ

Tổng số thí sinh 553987
Điểm trung bình 5.191685
Điểm trung vị 5
Số thí sinh đạt điểm <=1 111 (0.02%)
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) 260074 (46.95%)
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất 4.5

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 553987 thí sinh tham gia thi môn Lịch sử trong đó điểm trung bình là 5,19 điểm, điểm trung vị là 5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 111 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 260074 (chiếm tỷ lệ 46,95%); có 371 thí sinh đạt điểm 10.

ĐỊA LÍ

Tổng số thí sinh 540775
Điểm trung bình 6.781471
Điểm trung vị 7
Số thí sinh đạt điểm <=1 133 (0.02%)
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) 33606 (6.21%)
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất 7.25

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 540775 thí sinh tham gia thi môn Địa lí trong đó điểm trung bình là 6,78 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,25 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 133 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 33606 (chiếm tỷ lệ 6,21%); có 248 thí sinh đạt điểm 10.

GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Tổng số thí sinh 469587
Điểm trung bình 8.141845
Điểm trung vị 8.25
Số thí sinh đạt điểm <=1 41 (0.00%)
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) 5152 (1.10%)
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất 8.75

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 469587 thí sinh tham gia thi môn Giáo dục công dân trong đó điểm trung bình là 8,14 điểm, điểm trung vị là 8,25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,75 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 41 (chiếm tỷ lệ 0,00%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5152 (chiếm tỷ lệ 1,10%); có 4163 thí sinh đạt điểm 10.

TIẾNG ANH

Tổng số thí sinh 749285
Điểm trung bình 4.577867
Điểm trung vị 4.2
Số thí sinh đạt điểm <=1 543 (0.07%)
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) 472990 (63.13%)
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất 3.4

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 749285 thí sinh tham gia thi môn Tiếng Anh trong đó điểm trung bình là 4,58 điểm, điểm trung vị là 4,2 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,4 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 543 (chiếm tỷ lệ 0,07%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 472990 (chiếm tỷ lệ 63,13%); có 225 thí sinh đạt điểm 10.

Nguồn: dantri.vn

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận