logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
Thông báo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021
Căn cứ Công văn số 1444/UBND-KGVX, ngày 13 tháng 05 năm 2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021; Căn cứ Thông báo số 1638/TB-SGDĐT ngày 13 tháng 05 năm 2021 của Sở Giáo dục Đào tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021; Nhà trường thông báo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với các khối lớp cấp THPT như sau:

Căn cứ Công văn số 1444/UBND-KGVX, ngày 13 tháng 05 năm 2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021; Căn cứ Thông báo số 1638/TB-SGDĐT ngày 13 tháng 05 năm 2021 của Sở Giáo dục Đào tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021; Nhà trường thông báo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với các khối lớp cấp THPT như sau:

Xem chi tiết tại đây

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận