logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
QUYẾT ĐỊNH 1839/QĐ-LĐTBXH: PHÊ DUYỆT NGÀNH, NGHỀ TRỌNG ĐIỂM; TRƯỜNG TƯ THỤC, TRƯỜNG CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TRƯỜNG THUỘC DNNN ĐƯỢC LỰA CHỌN NGÀNH NGHỀ TRỌNG ĐIỂM GĐ 2016-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025

Xem chi tiết tại đây!

Xem chi tiết tại đây!

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận