logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
LỘ TRÌNH TĂNG HỌC PHÍ

LỘ TRÌNH TĂNG HỌC PHÍ 1. Hệ đào tạo hai văn bằng: KHÓA HỌC Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Ghi chú Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 Tăng học phí theo lộ trình   […]

LỘ TRÌNH TĂNG HỌC PHÍ

1. Hệ đào tạo hai văn bằng:

KHÓA HỌC Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Ghi chú
Học

 

kỳ 1

Học

 

kỳ 2

Học

 

kỳ 1

Học

 

kỳ 2

Học

 

kỳ 1

Học

 

kỳ 2

Học

 

kỳ 1

Học

 

kỳ 2

Tăng học phí theo lộ trình  

 

Giữ nguyên

 

 

 

Lần 1

 

 

 

Giữ nguyên

 

 

 

Giữ nguyên

 

 

 

Giữ nguyên

 

 

 

Giữ nguyên

 

 

 

Giữ nguyên

 

Mức tăng HP được áp dụng theo học phí từng loại mô hình lớp đào tạo và tăng không quá 20%. Riêng khối sức khỏe, thời gian đào tạo là 5 năm
Mức tăng 0 20% 0 0 0 0 0

 

2. Hệ đào tạo cao đẳng:

KHÓA HỌC Năm 1 Năm 2 Năm 3 Ghi chú
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2
Tăng học phí theo lộ trình   15% – 20% 15% – 20% Mức tăng này được áp dụng theo tín chỉ của từng ngành đào tạo

*Lưu ý: Mức tăng học phí không quá 20%

3. Hệ liên kết đào tạo từ Cao đẳng lên Đại học chính quy

Đối với hệ liên kết đào tạo đại học (Đào tạo hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy): Mức học phí được thu theo tín chỉ đào tạo, và do các trường Đại học tổ chức đào tạo. Học phí do các trường Đại học sẽ thu.

 

Đây là chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội với các Trường Đại học trong nước với phương thức “ Trường Đại học giảng dạy và cấp bằng, trường Cao đẳng Công thương Hà Nội bố trí cơ sở vật chất lớp học và quản lý sinh viên”

Đối với hợp tác các trường đại học ngoài nước: Sinh viên sẽ học tại các trường Đại học ở nước ngoài và có thể vừa học vừa làm (Viêc làm thêm giờ phải theo quy định của mỗi nước)

Ghi chú
Mức học phí này do từng trường Đại học, và được thu theo tín chỉ

 

 Trung tâm Thông tin truyền thông

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận