logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
Tác giảTrung Tâm Thông tin &Truyền thông
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023
LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2020-2023

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2022 – 2023, ngày 30/06/2023, Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội long trọng tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên, khóa học 2020-2023.

Tham dự Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên, khóa học 2020-2023 có sự tham dự của các đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường trong quá suốt trình đào tạo:

- Bà Lại Thị Quyên- giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn thuế Quyên Accounting

- Bà Vũ Thị Xuân – Giám đốc Công ty CP Phát triển Nghề Nghiệp Tuổi trẻ Việt

- Bà Nguyễn Thị Huế - Trưởng Phòng Tuyển dụng- Công ty Cổ phần Bellsystem24 Việt Nam

- Bà Nguyễn Thị Ninh - Trưởng phòng tuyển dụng-Cty TNHH Phúc Hưng Thịnh

- Bà Nguyễn Hồng Ngọc - Trưởng phòng Tuyển dụng-Tập đoàn Gooden gate

Về phía Nhà trường, tham dự Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên, khóa học 2020-2023 có:

– PGS.TS. NGƯT, Ngô Kim Khôi – Hiệu trưởng.

– Th.s. NGƯT Trần Thị Hảo –Phó hiệu trưởng

– Th.s Nam Nhật Minh – Phó hiệu trưởng

– Th.s Nguyễn Văn Tạo – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp.

– Th.s. Trần Ngọc Thủy – Trưởng phòng Quản lý đào tạo.

-  Th.s Nguyễn Văn Thắng – Trường Phòng CTHSSV&TVVL

- Th.s Nguyễn Anh Tuấn -  Trưởng khoa Công nghệ thông tin

- Th.s Nguyễn Thị Đức – Phó trưởng khoa Kinh tế - Quản lý

- Th.s Phạm Tiến Nguyên – Trưởng khoa Kỹ thuật – Công nghệ

Cùng toàn thể các thầy/cô là Trưởng/phó các khoa, phòng, Giám đốc/Phó giám đốc các trung tâm trong toàn trường.

Đặc biệt, tham dự Lễ bế giảng có 84 sinh viên cao đẳng, hệ chính quy, khóa học 2020-2023 của Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã được công nhận tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng.

Toàn cảnh buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp

Được sự ủy quyền của Hiệu trưởng, Th.s Trần Ngọc Thủy – Trưởng phòng Quản lý đào tạo báo cáo tổng kết khóa học 2020 – 2023. Trong báo cáo có đoạn viết: “Khóa đào tạo cao đẳng hệ chính quy 2020-2023 đã diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, điều kiện vô cùng khó khăn khi gần 2/3 thời gian của khóa học trong tình hình dịch bệnh CoVID-19 diễn biến phức tạp, năm học thứ nhất 2020-2021 và năm học thứ hai 2021-2022 sinh viên nhiều lần, nhiều tháng phải thực hiện giãn cách xã hội, tạm dừng đến trường học trực tiếp, nhưng không ngừng học tập theo hình thức trực tuyến qua Internet, song với sự nỗ lực cố gắng của thầy và trò, dưới sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng suốt của BGH, toàn khóa học đã đạt được những thành quả khả quan, đáng ghi nhận và trân trọng.  Nhà trường đã tổ chức đào tạo nghiêm túc, thực hiện đầy đủ chương trình đào tạo của từng ngành được ban hành theo Quyết đinh của Hiệu trưởng năm 2020, trong đó khối lượng kiến thức toàn khóa của tất cả các ngành đào tạo là 99 tín chỉ (các môn học chung, đại cương 29 tín chỉ/tương đương 435 tiết và các môn học cơ sở, chuyên ngành 70 tin chỉ/tương đương 2175 tiết); số môn học, mô-đun ít nhất là 31 môn (ngành Kế toán) và nhiều nhất là 35 môn (ngành CNKT điện, điện tử). Trong quá trình đào tạo, các khoa chuyên môn đã xây dựng đề cương, biên soạn bài giảng theo định hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành, thực tập, để rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho sinh viên. Đặc biệt, sinh viên được đi thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp, có cơ hội cọ xát với thực tiễn, gắn kết lý thuyết đã học trong trường với môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế tại các doanh nghiệp, phù hợp với xu thế gắn đào tạo với sử dụng, đảm bảo chuẩn đầu ra và đáp ứng nhu cầu xã hội”.

Th.s Trần Ngọc Thủy – Trưởng phòng Quản lý đào tạo báo cáo tổng kết khóa học 2023-2023

Th.s Nguyễn Văn Tạo – Trưởng phòng hành chính tổng hợp công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp  trình độ cao đẳng, hệ chính quy khóa học 2020 – 2023.

Th.s Nguyễn Văn Tạo – Trưởng phòng hành chính tổng hợp công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp  trình độ cao đẳng, hệ chính quy khóa học 2020 – 2023.

Th.s Nguyễn Văn Thắng – Trưởng phòng CTHSSV công bố quyết định khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc và sinh viên giỏi


Th.s Nguyễn Văn Thắng – Trưởng phòng CTHSSV công bố quyết định khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc và sinh viên giỏi

PGS.TS. Nhà giáo ưu tú, Ngô Kim Khôi – Hiệu trưởng trao bằng tốt nghiệp, giấy khen và phần thưởng cho sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên xuất sắc” toàn khóa.


Th.s Nam Nhật Minh – Phó hiệu trưởng nhà trường và Th.s NGUT Trần Thị Hảo – Phó Hiệu trưởng trao bằng tốt nghiệp, giấy khen và phần thưởng cho sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên giỏi” toàn khóa.


Th.s Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Khoa công nghệ thông tin trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin


Th.s Nguyễn Thị Đức – Trưởng Khoa Kinh tế quản lý trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khoa Kinh tế - quản lý


Th.s Phạm Tiến Nguyên – Trưởng Khoa Kỹ thuật, công nghệ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khoa Kỹ thuật, công nghệ


Chương trình lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy của Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã thành công tốt đẹp, tổ chức trang trọng, nghiêm túc. Chúc các em sinh viên sẽ vững bước trên con đường tương lai mà mình lựa chọn.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Sinh viên lớp C20ĐT tặng hoa và quà cho nhà trường

  

 

Trung tâm thông tin truyền thông

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận