logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
Kiểm tra hành chính công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học
Trường cao đẳng Công thương Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân và công an Phường Thanh Xuân Trung tổ chức kiểm tra hành chính các lớp học

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT, ngày 28/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục (sau đây viết tắt là Thông tư 06).

Căn cứ Công văn số 4869/BGDĐT-CTHSSV, ngày 21/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Thông tư số 06 về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục (sau đây viết tắt là Công văn 4869).

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Thông tư 06 và Công văn 4869, ngày 07/10/2020, Trường cao đẳng Công thương Hà Nội và Trường THPT Hoàng Mai đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân và công an Phường Thanh Xuân Trung tổ chức kiểm tra hành chính các lớp học để tuyên truyền cho học sinh các quy định của pháp luật về việc cấm tàng trữ sử dụng các chất gây nghiện và các loại hung khí, chất gây cháy nổ đến trường học, đồng thời ngăn ngừa và phát hiện (nếu có) học sinh mang các chất gây nghiện, hung khí đến trường, nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, trật tự, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Dưới đây là 1 số hình ảnh Công an Quận Thanh Xuân Hà Nội và Công an phường Thanh Xuân Trung tổ chức kiểm tra hành chính trực tiếp tại các lớp học việc thực hiện các quy định của pháp luật của học sinh đối với việc bảo đảm an ninh, trật tự trong nhà trường:

Kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại lớp 10A1

Kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại lớp 10A3

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận