logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
KHÓA HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH KHỐI 10 - HỆ ĐÀO TẠO SONG BẰNG NĂM HỌC 2019 - 2020

          Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học, Trường cao đẳng Công thương Hà Nội đã tổ chức cho học sinh 6 lớp hệ đào tạo song bằng (GDPT và GDNN), khóa tuyển sinh năm 2019 học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh từ ngày 08/07/2019 đến hết ngày 12/07/2019. Khóa học […]

          Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học, Trường cao đẳng Công thương Hà Nội đã tổ chức cho học sinh 6 lớp hệ đào tạo song bằng (GDPT và GDNN), khóa tuyển sinh năm 2019 học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh từ ngày 08/07/2019 đến hết ngày 12/07/2019. Khóa học do giáo viên của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trực tiếp giảng dạy.

Môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh trang bị cho học sinh những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.

Học sinh có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh về 01 tuần học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh của học sinh 06 lớp khối 10 ngoài thao trường:

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận