logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
KẾ HOẠCH KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Tác giảTrung Tâm Thông tin &Truyền thông

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

 

Căn cứ vào Kế hoạch số 413/KH-SGDĐT ngày 7/2/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về Kế hoạch kiểm tra, khảo sát chất lượng học sinh lớp 11 THPT, GDTX năm học 2023 - 2024.

Căn cứ Công văn số 34/2024-TB ngày 05/03/2024 của Trường THPT Hoàng Mai đề nghị cho học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội nghỉ học để tổ chức Kỳ Kiểm tra, khảo sát theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đạo tạo;

Lịch kiểm tra, khảo sát cụ thể như sau:

 

Xem chi tiết tại đây!

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận