logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Được sự đồng ý của Hội đồng Quản trị, ngày 21 tháng 01 năm 2020, Trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị, về phía Hội đồng quản trị có: – Ông […]

Được sự đồng ý của Hội đồng Quản trị, ngày 21 tháng 01 năm 2020, Trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Tham dự Hội nghị, về phía Hội đồng quản trị có:

– Ông Nguyễn Phong Tân – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Về phía Ban giám hiệu nhà trường có:

– PGS.TS.NGƯT. Ngô Kim Khôi – Hiệu trưởng nhà trường;

– Th.s Đỗ Thanh Duy – Bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường;

– Th.s, NGƯT Nguyễn Thành Vân – Phó hiệu trưởng nhà trường;

Về phía Công đoàn trường Cao đẳng Công thương Hà Nội:

– Bà Nguyễn Thị Thúy – Chủ tịch Công đoàn Trường

Về phía Công đoàn trường THPT Hoàng Mai:

– Bà Nguyễn Thị Dung – Chủ tịch Công đoàn.

Về phía Đoàn TNCS HCM trường CĐ Công thương Hà Nội:

– Ông Nguyễn Văn Thắng – Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng phòng CTHSSV và TVVL.

Cùng toàn thể Trưởng, phó các khoa, phòng, ban, trung tâm, chuyên viên các đơn vị trong nhà trường tham dự.

Được sự ủy quyền của Hiệu trưởng, Đ/c Nguyễn Văn Tạo – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ông Nguyễn Văn Tạo – Trưởng phòng HC-TH đọc báo cáo

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Nhà trường đã nhấn mạnh những kết quả chính đã đạt được trong năm 2019 là:

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên và người lao động nhà trường thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đã có nhiều cố gắng, đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, hoàn thành về cơ bản các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch, có chất lượng và hiệu quả.

b) Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường tiếp tục được kiện toàn, củng cố; chức năng nhiệm vụ của các đơn vị được quy định cụ thể, rõ ràng; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được bổ sung kịp thời đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; bộ máy nhà trường về cơ bản tinh, gọn, dần đi vào hoạt động ổn định, nề nếp.

c) Hệ thống các văn bản quy định về các nhiệm vụ của nhà trường đã được soạn thảo và ban hành tương đối đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật và kịp thời trong từng giai đoạn, góp phần điều chỉnh mọi hoạt động trong phạm vi toàn trường có căn cứ và đảm bảo sự ổn định.

d) Cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường được Hội đồng Quản trị chú trọng đầu tư, đáp ứng yêu cầu tăng quy mô, mở rộng ngành nghề đào tạo, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

e) Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và người lao động được nhà trường quan tâm đúng mức, kịp thời, góp phần ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và đóng góp cho sự phát triển của Trường.

g) Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn nhìn chung tận tụy, nhiệt tình, tâm huyết, chịu khó học hỏi, cầu tiến bộ và có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục học sinh.

h) Công tác tổ chức các kỳ thi, kiểm tra dần đi vào nề nếp; lịch thi, kiểm tra được sắp xếp hợp lý, khoa học đảm bảo khai thác tốt mọi nguồn lực hiện có của nhà trường; tách khâu dạy ra khỏi khâu thi, kiểm tra, nên kết quả thi, kiểm tra phản ánh trung thực, khách quan chất lượng đào tạo.

Trên cơ sở dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Nhà trường, các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát biểu thảo luận làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, những hạn chế yếu kém, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục cho năm 2020 trên từng mảng công tác cụ thể.

Dưới đây là một số hình ảnh các đại biểu phát biểu thảo luận:

Ông Nguyễn Văn Thắng – Trưởng phòng CTHSSV phát biểu
Bà Nguyễn Thị Thúy – GĐ Cơ sở đào tạo nghề phát biểu

Thừa lệnh Hiệu trưởng, Ông Nguyễn Văn Tạo – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng công bố Quyết định của Hiệu trưởng về việc công nhận 35 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và 02 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2019.

Hiệu trưởng trao Giấy khen cho 02 Tập thể Lao động tiên tiến
Hiệu trưởng trao Giấy khen cho 02 Tập thể Lao động tiên tiến

Dưới đây là một số hình ảnh Lãnh đạo Trường trao Giấy khen cho 35 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2019:

Tổng kết Hội nghị, Hiệu trưởng thay mặt Lãnh đạo nhà trường nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận sự cố gắng, lòng tận tụy, sự đóng góp tích cực cả về công sức, trí tuệ và thời gian của toàn thể cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo, nhân viên và người lao động toàn trường về những kết quả và thành công đã đạt được trong năm 2019 vừa qua.

PGS.TS.NGUT. Ngô Kim Khôi – Hiệu trưởng phát biểu kết luận Hội nghị

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh về hệ thống 8 giải pháp quan trọng để các Thủ trưởng đơn vị nghiên cứu, tổ chức triển khai, đó là:

Một là, Tăng cường năng lực quản trị của lãnh đạo Trường, năng lực quản lý của Trưởng các khoa phòng banị, chuyên viên của các đơn vị, sao cho đội ngũ thật sự tinh gọn, nghiệp vụ quản lý tinh thông, để chủ động trong tham mưu, sáng tạo trong tổ chức thực hiện và linh hoạt trong việc xử lý các tình huống khi thực thi nhiệm vụ.

Hai là, Năm 2020 phải là năm đổi mới và tạo chuyển biến mang tính đột phá về việc phối hợp công tác giữa các đơn vị, theo hướng tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin, tích cực hỗ trợ lẫn nhau, đảm bảo sự liên thông chặt chẽ và kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, chia cắt.

Ba là, Tiếp tục tuyển dụng đội ngũ giáo viên GDNN, sao cho mỗi ngành/nghề đều có giáo viên cơ hữu, tâm huyết với nghề, gắn bó với trường, đồng thời kiện toàn ban Chủ nhiệm các khoa, để từng bước đưa công tác quản lý học sinh, sinh viên nghề vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Bốn là, Nâng cao tinh thần tự giác, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, làm việc có trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được giao và hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng, tuyệt đối không để sai sót, trái quy định của pháp luật.

Năm là, Chủ động nghiên cứu, cập nhật thường xuyên, đầy đủ các quy định của các bộ, ngành, các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên có liên quan đến tuyển sinh, đào tạo, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chế độ chính sách đối với học sinh sinh viên,… để tham mưu kịp thời, đúng đắn, chính xác cho lãnh đạo trường về từng công việc cụ thể.

Sáu là, Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, ký kết các văn bản ghi nhớ với các doanh nghiệp, liên kết chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp, gắn đào tạo với sử dụng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp và tăng cơ hội tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp.

Bảy là, Tích cực triển khai sớm, chuẩn bị đầy đủ các điều về phòng học, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, … cho kỳ tuyển sinh năm 2020, đồng thời tiếp tục đầu tư mua sắm vật tư, thiết bị tối thiểu,… phục vụ thực hành, thực tập cho học sinh, sinh viên khối giáo dục nghề nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo.

Tám là, Đề nghị Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đẩy nhanh tiến độ đầu tư triển khai Dự án xây dựng Trường tại thôn Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội, đồng thời quan tâm nhiều hơn, chăm lo thỏa đáng đến chế độ và quyền lợi của người lao động, để họ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường.

Trong năm 2019 vừa qua, trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã đạt được những kết quả to lớn, đáng tự hào. Điều đó chứng tỏ sự đoàn kết, đồng thuận, cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị.

Sau gần 4 tiếng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Trường cao đẳng Công thương Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

 

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận