logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC

CV số 598 của SGDĐT v/v đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học Mẫu tổng hợp CSVC phòng dịch COV CV số 550 của BGDĐT v/v thực hiện các biện pháp  CV số 49 của SYT v/v phối hợp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

CV số 598 của SGDĐT v/v đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Mẫu tổng hợp CSVC phòng dịch COV

CV số 550 của BGDĐT v/v thực hiện các biện pháp 

CV số 49 của SYT v/v phối hợp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận