logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN 2021 KHU VỰC PHÍA BẮC

Trường cao đẳng Công thương Hà Nội - HCIT cập nhật đầy đủ điểm chuẩn 2021 của các trường đại học đã công bố khu vực miền Bắc như sau:

Trường cao đẳng Công thương Hà Nội – HCIT cập nhật đầy đủ điểm chuẩn 2021 của các trường đại học đã công bố khu vực miền Bắc như sau:

STT Mã trường Tên trường Tên gọi viết tắt của trường Địa điểm Điểm chuẩn
1 KHA Đại học Kinh tế Quốc dân NEU Hà Nội Xem tại đây
2 VHD Đại học Công nghiệp Việt Hung VIU  Hà Nội Xem tại đây
3 NVH Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam VNAM  Hà Nội Xem tại đây
4 UPDATE.34 Học viện An ninh nhân dân PSA Hà Nội Xem tại đây
5 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền AJC  Hà Nội Xem tại đây
6 BPH Học viện Biên phòng HVBP  Hà Nội Xem tại đây
7 CSH Học viện Cảnh sát nhân dân PPA  Hà Nội Xem tại đây
8 HCP Học viện Chính sách và Phát triển APD  Hà Nội Xem tại đây
9 HCA Học viện Chính trị Công an nhân dân    Hà Nội Xem tại đây
10 BVH Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông PTIT Hà Nội Xem tại đây
11 UPDATE.35 Học viện Dân tộc VAEM  Hà Nội Xem tại đây
12 HEH Học viện Hậu cần MAL Hà Nội Xem tại đây
13 NQH Học viện Khoa học Quân sự MSA Hà Nội Xem tại đây
14 KMA Học viện Kỹ thuật Mật mã (cơ sở phía Bắc) ACT Hà Nội Xem tại đây
15 KQH Học viện Kỹ thuật Quân sự MTA Hà Nội Xem tại đây
16 NHH Học viện Ngân hàng BA Hà Nội Xem tại đây
17 NHB Học viện ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) BAB Bắc Ninh Xem tại đây
18 HQT Học viện Ngoại giao Việt Nam DAV Hà Nội Xem tại đây
19
HVN
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
VNUA
Hà Nội Xem tại đây
20 PKH Học viện Phòng không – Không quân ADAFA Hà Nội Xem tại đây
21 HPN Học viện Phụ nữ Việt Nam VWA  Hà Nội Xem tại đây
22 HVQ Học viện Quản lý Giáo dục NAEM  Hà Nội Xem tại đây
23 YQH Học viện Quân y VMMA  Hà Nội Xem tại đây
24 HTC Học viện Tài chính AOF  Hà Nội Xem tại đây
25 HTN Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam VYA  Hà Nội Xem tại đây
26 LCFS Học viện Thiết kế và Thời trang London LCDF  Hà Nội Xem tại đây
27 HTA Học viện Tòa án    Hà Nội Xem tại đây
28 UPDATE.36 Học viện Tư pháp    Hà Nội Xem tại đây
29 HYD Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam VUTM  Hà Nội Xem tại đây
30 QHL Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội VNU – LS  Hà Nội Xem tại đây
31 QHQ Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội VNU – IS  Hà Nội Xem tại đây
32 DTQ Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên ISTNU  Thái Nguyên Xem tại đây
33 QHY Khoa Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội VNU – SMP  Hà Nội Xem tại đây
34 DTP Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai TNU-LC Lào Cai Xem tại đây
35 LCH Trường Sĩ quan Chính trị POC   Hà Nội Xem tại đây
36 LBH Trường Sĩ quan Pháo binh SQPB   Hà Nội Xem tại đây
37 HGH Trường Sĩ quan Phòng hóa CCE   Hà Nội Xem tại đây
38 TGH Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp MCTAO   Hà Nội Xem tại đây
39 DCH Trường Sĩ quan Đặc công OVSF   Hà Nội Xem tại đây
40 BUV Đại học Anh quốc Việt Nam BUV Hưng Yên Xem tại đây
41 BKA Đại học Bách khoa Hà Nội HUST  Hà Nội Xem tại đây
42 DCA Đại học Chu Văn An CVAUNI Hưng Yên Xem tại đây
43 QHI Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội UET  Hà Nội Xem tại đây
44 GTA Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Hà Nội) UTT Hà Nội Xem tại đây
45 GTA.TN Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Thái Nguyên) UTT  Thái Nguyên Xem tại đây
46 GTA.VP Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Vĩnh Phúc) UTT  Vĩnh Phúc Xem tại đây
47 DTC Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên ICTU  Thái Nguyên Xem tại đây
48 DCQ Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị UTM  Hà Nội Xem tại đây
49   Đại học Công nghiệp Việt Hưng VIU   Xem tại đây
50 DDA Đại học Công nghệ Đông Á EAUT   Xem tại đây
51 DDA Đại học Công nghệ Đông Á (Cơ sở Bắc Ninh)    Bắc Ninh Xem tại đây
52 CCM Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội HITC  Hà Nội Xem tại đây
53 DCN Đại học Công nghiệp Hà Nội HAUI Hà Nội Xem tại đây
54 DDM Đại học Công nghiệp Quảng Ninh QUI Quảng Ninh Xem tại đây
55 VUI Đại học Công nghiệp Việt Trì VUI  Phú Thọ Xem tại đây
56 LDA Đại học Công Đoàn TUU Hà Nội Xem tại đây
57 DTV Đại học Dân lập Lương Thế Vinh LTVU Nam Định Xem tại đây
58 DKH Đại học Dược Hà Nội HUP  Hà Nội Xem tại đây
59 FPT Đại học FPT (Cơ sở Hà Nội) FPTU   Hà Nội Xem tại đây
60 QHS Đại học Giáo dục – ĐHQG Hà Nội VNU – UED  Hà Nội Xem tại đây
61 GHA Đại học Giao thông Vận tải UTC  Hà Nội Xem tại đây
62 HLU Đại học Hạ Long UHL  Quảng Ninh Xem tại đây
63 NHF Đại học Hà Nội HANU  Hà Nội Xem tại đây
64 DKT Đại học Hải Dương UHD  Hải Dương Xem tại đây
65 THP Đại học Hải Phòng DHHP Hải Phòng Xem tại đây
66 HHA Đại học Hàng hải Việt Nam VIMARU  Hải Phòng Xem tại đây
67 ETU Đại học Hòa Bình HBU  Hà Nội Xem tại đây
68 DNB Đại học Hoa Lư HLUV Ninh Bình Xem tại đây
69 THV Đại học Hùng Vương HVU  Phú Thọ Xem tại đây
70 DTZ Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên TNUS  Thái Nguyên Xem tại đây
71 QHT Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội HUS Hà Nội Xem tại đây
72 KCN Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội USTH  Hà Nội Xem tại đây
73 QHX Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG HN USSH  Hà Nội Xem tại đây
74 DKS Đại học Kiểm sát Hà Nội HPU  Hà Nội Xem tại đây
75 KTA Đại học Kiến trúc Hà Nội HAU  Hà Nội Xem tại đây
76 UKB Đại học Kinh Bắc UKB  Bắc Ninh Xem tại đây
77 DQK Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội HUBT  Hà Nội Xem tại đây
78 QHE Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội UEB Hà Nội Xem tại đây
79 DKK Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội)
UNETI
 Hà Nội Xem tại đây
80 DKD Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Cơ sở Nam Định)   Xem tại đây
81 DTE Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên TUEBA Thái Nguyên Xem tại đây
82 HCB Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân T36 Bắc Ninh Xem tại đây
83 DTK Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên TNUT Thái Nguyên Xem tại đây
84 DKY Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương HMTU  Hải Dương Xem tại đây
85 LNH Đại học Lâm nghiệp VNUF  Hà Nội Xem tại đây
86 DLX Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở Hà Nội)
ULSA
 Hà Nội Xem tại đây
87 DLT Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở Sơn Tây)   Xem tại đây
88 LPH Đại học Luật Hà Nội HLU Hà Nội Xem tại đây
89 MDA.HN Đại học Mỏ – Địa chất (Cơ sở Hà Nội) HUMG  Hà Nội Xem tại đây
90 MHN Đại học Mở Hà Nội HOU  Hà Nội Xem tại đây
91 MTC Đại học Mỹ thuật Công nghiệp UIFA Hà Nội Xem tại đây
92 MCA Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (Cơ sở Hà Nội) AUAD  Hà Nội Xem tại đây
93 MTH Đại học Mỹ thuật Việt Nam  
Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

   Bình luận
   Gửi bình luận
   Bình luận

    Hotline

    0936717172

    Hỗ trợ tuyển sinh
    Zalo hỗ trợ: 0936717172
    Giờ làm việc:
    Giới thiệu về HCIT
    giới thiệu
    Đối tác liên kết
    Học viện tài chính
    Đại học kinh tế quốc dân
    Đại học bách khoa
    Đối tác 4
    Đại học công nghiệp việt trì