logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
CV SỐ 5502 V/V THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

Thực hiện Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành quy định về dạy thêm, học thêm (Thông tư 17) và Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 Bộ GDĐT (Quyết định 2499) về việc công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, […]

Thực hiện Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành quy định về dạy thêm, học thêm (Thông tư 17) và Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 Bộ GDĐT (Quyết định 2499) về việc công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư 17, Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các đơn vị:

Chi tiết tại đây:

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận