logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNN NGÀNH, NGHỀ: NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1) Tổng số nhà giáo giảng dạy nghề Nghiệp vụ nhà hàng Tổng số nhà giáo giảng dạy nghề Nghiệp vụ nhà hàng là 13 người, trong đó: nhà giáo dạy các môn học chung là 06 người và nhà giáo dạy các môn học/mô đun chuyên môn nghề là 07 người; nhà giáo cơ […]

1) Tổng số nhà giáo giảng dạy nghề Nghiệp vụ nhà hàng

Tổng số nhà giáo giảng dạy nghề Nghiệp vụ nhà hàng là 13 người, trong đó: nhà giáo dạy các môn học chung là 06 người và nhà giáo dạy các môn học/mô đun chuyên môn nghề là 07 người; nhà giáo cơ hữu là 05 người và thỉnh giảng là 01 người.

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giảng dạy các môn học, mô đun chuyên môn nghề: 100% nhà giáo giảng dạy nghề Nghiệp vụ nhà hàng đạt chuẩn về trình độ đào tạo và nghiệp vụ sư phạm theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, cụ thể: 03 nhà giáo có trình độ đào tại Đại học; 04 nhà giáo có trình độ Cao đẳng nghề đạt tiêu chuẩn để dạy thực hành nghề; 100% nhà giáo có trình độ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

2) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi:

Tỷ lệ học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên quy đổi là 4,6 học sinh/giáo viên.

3) Nhà giáo

– Nhà giáo cơ hữu:

Danh sách nhà giáo cơ hữu giảng dạy nghề Nghiệp vụ nhà hàng

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn được đào tạo Trình độ nghiệp vụ sư phạm Trình độ kỹ năng nghề Môn học, môđun, tín chỉ được phân công giảng dạy
Trình độ đào tạo Chuyên môn được đào tạo
1 La Văn Thuận Đại học Giáo dục chính trị – giáo dục quốc phòng ĐHSP   Giáo dục quốc phòng- An ninh
2 Viên Văn Vinh Đại học Huấn luyện thể thao ĐHSP   Giáo dục thể chất
3 Huỳnh Thị Thanh Trang Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh ĐHSP   Tiếng anh
4 Ngô Hồng Hạnh Thạc sĩ Triết học ĐH SP   Chính trị
5 Vũ Thị Minh Tâm Cử nhân Công nghệ thông tin ĐHSP   Tin học
6 Trương Thị Thanh Tuyết ĐH Luật NVSP Bậc 1   Pháp luật
 

 

7

 

Lê Thị Thu Thương Cử nhân Quản trị du lịch – lữ hành NVSP cho giảng viên ĐH, CĐ   +   Tổng quan du lịch và khách sạn.

 

+   Tâm lý khách du lịch;

+   Giao tiếp trong kinh doanh.

8 Vũ Nhật Tuấn Kỹ sư Tin học ĐHSP   Tin học ứng dụng trong kinh doanh
9 Phạm Thị Hương Cao đẳng nghề Kỹ thuật chế biến món ăn NVSP cho giảng viên ĐH, CĐ CĐN +   Sinh lý dinh dưỡng;

 

+   Nghiệp vụ chế biến món ăn;

+   Kỹ thuật trang trí,cắm hoa

10 Trần Thị Thu Hiền CĐN Quản trị nhà hàng NVSP cho giảng viên ĐH, CĐ CĐN +   Nghiệp vụ văn phòng;

 

+   Môi trường và an ninh – an toàn trong nhà hàng;

+   Thương phẩm và an toàn thực phẩm;

+   Kỹ năng bán hàng trong nhà hàng.

11 Nguyễn Thu Thùy Cử nhân Quản trị nhà hàng NVSP cho giảng viên ĐH, CĐ CĐN +   Nghiệp vụ Bàn;

 

+   Nghiệp vụ Bar;

+   Nghiệp vụ lưu trú;

+   Thực hành nghiệp vụ nhà hàng (tại cơ sở).

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận