logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
CẦN LƯU Ý NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ QUY CHẾ VỪA LÀM VỪA HỌC

Thông tư 06/2017/BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học (VLVH) trình độ đại học nhằm khắc phục những bất hợp lý trong quy chế tuyển sinh và đào tạo VLVH trước đây và yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của hình thức đào […]

Cần lưu ý những điểm mới về Quy chế vừa làm vừa học
Thông tư 06/2017/BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học (VLVH) trình độ đại học nhằm khắc phục những bất hợp lý trong quy chế tuyển sinh và đào tạo VLVH trước đây và yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của hình thức đào tạo VLVH, tiếp cận chất lượng của hình thức đào tạo chính quy.

Quy chế VLVH theo Thông tư 06/2017/BGDĐT có những điểm mới cần lưu ý:

1. Quy định các điều kiện tuyển sinh và yêu cầu tối thiểu để thực hiện chương trình đào tạo:

Cơ sở đào tạo được tuyển sinh, thực hiện chương trình đào tạo VLVH trình độ đại học đối với những ngành đã có quyết định cho phép mở ngành đào tạo hệ chính quy trình độ đại học và đã tổ chức đào tạo theo tín chỉ;

Đã công bố công khai Thông báo tuyển sinh VLVH trong đó nêu rõ phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời điểm tuyển sinh, địa điểm tổ chức tuyển sinh chậm nhất 3 tháng trước ngày tuyển sinh;

Đã xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo VLVH;

Có đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo yêu cầu thực hiện đồng thời các chương trình đào tạo chính quy và các chương trình đào tạo VLVH;

Đã ban hành Quy chế tuyển sinh VLVH, Quy chế đào tạo VLVH trình độ đại học của cơ sở đào tạo.

2. Về tổ chức tuyển sinh:

Cơ sở đào tạo quyết định phương thức tuyển sinh gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển; và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh VLVH.

3. Về chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo VLVH có nội dung như chương trình đào tạo của ngành tương ứng theo hình thức đào tạo chính quy.

4. Về tổ chức và quản lý đào tạo:

Đào tạo VLVH được tổ chức và quản lý theo tín chỉ;

Người học VLVH có thể học và thi để tích luỹ một số tín chỉ cùng Người học đã tốt nghiệp đại học hoặc đã học các chương trình đào tạo khác được bảo lưu kết quả học phần đã tích luỹ có cùng nội dung và thời lượng.

5. Về đánh giá, xếp loại kết quả học tập, xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp:

Đề thi kết thúc học phần phải sử dụng ngân hàng đề thi chung với ngành tương ứng của hệ chính quy của cơ sở đào tạo;

Việc đánh giá, xếp loại kết quả học tập, xét tốt nghiệp được thực hiện theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ hiện hành.

Nguồn: giaoducthoidai.vn
Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận