Theo đó sẽ có 7 nội dung được phối hợp triển khai để ngăn chặn ma túy ảnh hưởng đến học sinh, sinh viên, gồm: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; trao đổi thông tin phục vụ công tác; khảo sát tình hình, đánh giá kết quả triển khai thực hiện; tổ chức các hội nghị hội thảo trao đổi học tập kinh nghiệm; tổ chức thí điểm các mô hình dự phòng nghiện ma túy; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện công tác phòng nghiện ma túy.

Theo đánh giá của Bộ LĐ-TB&XH, số người nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa, đặc biệt thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng ở học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học, thậm chí len lỏi vào các trường trung học phổ thông.

Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký chương trình phối hợp để ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà cho biết, theo hồ sơ quản lý của ngành Công an, hiện nay ở nước ta có trên 200.000 người nghiện ma túy; đáng chú ý trong thời gian gần đây, tỷ lệ sử dụng chất Amphetamine (ATS) và chất hướng thần gia tăng nhanh, nhất là tại các tỉnh thành phía Nam với tỷ lệ trên 80%, có tỉnh như Trà Vinh tỷ lệ lên tới 90%.

Tại buổi ký chương trình phối hợp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cũng cho rằng, việc phối hợp triển khai giữa 2 ngành hy vọng đến năm 2020 sẽ góp phần ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma túy trong học sinh, sinh viên. Khi học sinh, sinh viên nhận thức đầy đủ về tác hại của ma túy sẽ là tuyên truyền viên tích cực cho gia đình và cộng đồng hiểu về tác hại của ma túy, tránh xa ma túy.

Phan Hoạt