TUYỂN SINH LỚP 10 TẠI HÀ NỘI: NHỚ QUY CHẾ, RÕ NGUYỆN VỌNG

0
1001
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020 của Hà Nội diễn ra vào ngày 2 và 3-6 với nhiều điểm mới, trong đó có việc học sinh phải tham dự đủ bốn bài thi. Phiếu đăng ký dự tuyển sẽ được phát hành trong vài ngày tới để học sinh đăng ký nguyện vọng và nộp lại trường, hạn cuối vào ngày 3-5-2019. Học sinh cần ghi nhớ những quy định của quy chế và rõ về cách đăng ký nguyện vọng để đăng ký dự tuyển chính xác.