Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng – hệ chính quy năm học 2021 – 2022

0
2192

Căn cứ ngành nghề, trình độ cao đẳng, chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm học 2021 – 2022, Trường Cao đẳng công thương Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng, hệ chính quy năm học 2021 – 2022 như sau: