THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2019

0
2831

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HN

——————–

Số: 246/CĐ-TBTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

      ———————

    Hà Nội, Ngày 05 tháng 07 năm 2019

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2019

Căn cứ vào năng lực đào tạo và kế hoạch tuyển sinh của nhà trường. Trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội thông báo tuyển sinh năm học 2019 như sau:

1 . Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT.

2 . Vùng tuyển: Tuyển sinh cả nước.

3 . Phương thức tuyển sinh:

     – Xét tuyển điểm những thí sinh đã dự kì thi THPT quốc gia.

     – Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT hoặc tương đương.

4 . Ngành đào tạo, liên kết đào tạo

1. Kế toán doanh nghiệp 9. Điện Công nghiệp & DD 17. TK mạch điện tử trên MT
2. Tài chính ngân hàng 10. Xây dựng DD và CN 18. Thiết kế và quản lý Website
3. Quản lý doanh nghiệp 11. KT Điện – điện tử 19. An toàn thông tin
4. Quản trị kinh doanh 12. Công nghệ thông tin 20. Công nghệ may
5. Kế toán kiểm toán 13. Công nghệ KT môi trường 21. CN KT phần cứng MT
6. QTDV Du lịch và lữ hành 14. KT sửa chữa, lắp ráp MT 22. Dinh dưỡng Thiết chế LS
7. Kỹ thuật Chế biến món ăn 15. Truyền thông và mạng MT 23. Điều dưỡng
8. Thương mại điện tử 16. CN kỹ thuật phần mềm MT 24. Dược

5. Hồ sơ đăng kí xét tuyển 

– Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu

– Giấy chứng nhận kết quả thi

– Giấy tờ ưu tiên nếu có

– 04 ảnh 3×4

6. Địa chỉ liên hệ: Số 54A1 đường Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: (0243)2216.292; (024) 35400927 hoặc 0934 22 66 88; Website: hcit.edu.vn

Nơi nhận:

– Hiệu trưởng (để báo cáo);                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG

– Thủ trưởng các đơn vị (để thực hiện);                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Website: http://hcit.edu.vn/;

– Lưu, VP, KTĐBCL.                                                                             (Đã ký)

                                                                                                 NGUYỄN PHONG TÂN

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY!