Thông báo nghỉ Lễ 30/04 và 01/05/2022

0
71

Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2019, Nhà trường thông báo lịch nghỉ lễ Giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước (30/04) và ngày Quốc tế Lao động (01/05) như sau

Xem chi tiết tại đây