Lịch ôn thi liên thông, văn bằng 2 trường học viện tài chính tháng 5/2018

0
822

KẾ HOẠCH ÔN THI LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 HVTC THÁNG 5/2018                               

 

LỚPLịch học huớng dẫn ôn thiĐịa điểm
LỚP

LT

Môn Toán: Ôn thi từ ngày 23/04 – 04/05. Học các buổi tối từ T2 đến CN.

Môn NLKT: Ôn thi từ ngày 05/05 – 13/05. Học các buổi tối từ T2 đến CN.

Môn KTTC: Ôn thi từ ngày 14/05 – 21/05. Học các buổi tối từ T2 đến CN.

201

Nhà b

Thời gian: 18h00 các buổi tối từ thứ 2 đến chủ nhật

Tầng 2 – Nhà B

Trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội

Số 54A1. Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội.

Số điện thoại cán bộ quản lý: 0904.996868

Điện thoại cán bộ trực giảng đường: 0169.7281939

Phòng nước: 200 – Nhà B

LỚP

VB2

Môn Toán: Ôn thi từ ngày 23/04 – 04/05. Học các buổi tối từ T2 đến CN.

Môn Những NLCB Mác 2: Ôn thi từ ngày 05/05 – 13/05. Học các buổi tối từ T2 đến CN.

204

Nhà B

 

 

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO