Lịch học và thời gian học trực tuyến qua Internet các lớp khối 10, 11 và 12

0
1596

Học trực tuyến tuần 1: Khối 10 từ thứ Tư, ngày 01/04/2020 và khối 11, 12 từ thứ Sáu, ngày 03/04/2020.

Học trực tuyến tuần 2: Các khối từ 06/04/2020.

Thời gian học của các khối.