KIỂM TRA HÀNH CHÍNH CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TƯ, AN TOÀN TRƯỜNG HỌC NĂM 2022

0
167

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT, ngày 28/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục (sau đây viết tắt là Thông tư 06).

Căn cứ Công văn số 4869/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Thông tư số 06 về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục (sau đây viết tắt là Công văn 4869).

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Thông tư 06 và Công văn 4869, ngày 27/09/2022, Trường cao đẳng Công thương Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân và công an Phường Thanh Xuân Trung tổ chức kiểm tra hành chính các lớp học, đồng thời tuyên truyền cho học sinh các quy định của pháp luật về việc cấm tàng trữ, sử dụng các chất gây nghiện và các loại hung khí; chất gây cháy nổ đến trường học, đồng thời ngăn ngừa và phát hiện (nếu có) học sinh mang các chất gây nghiện, hung khí đến trường, nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, trật tự, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Dưới đây là 1 số hình ảnh phòng CTHSSV, cán bộ giám sát nhà trường phối hợp với Công an Quận Thanh Xuân và Công an phường Thanh Xuân Trung tổ chức kiểm tra hành chính trực tiếp tại các lớp học về việc thực hiện các quy định của pháp luật của học sinh đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong nhà trường.

 

Trung tâm thông tin truyền thông