HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KỲ THI THPT NĂM 2021

0
432

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) Ban hành kèm Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 và được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 05/2021-TT-BGDĐT ngày 12/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (BGDĐT) (gọi tắt là quy chế thi)…; Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành giáo dục mầm non (CĐSP) của Bộ GDĐT ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 (gọi tắt là quy chế tuyển sinh)…; Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các Phòng GDĐT và các trường THPT (công lập, ngoài công lập), các trường hiệp quản, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) (gọi chung là các trường phổ thông) về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Xem chi tiết tại đây