HỌP PHỤ HUYNH CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2021 – 2022, NGHIÊM TÚC, HIỆU QUẢ VÀ ĐỒNG THUẬN

0
240

Thực hiện kế hoạch đào tạo và chương trình giáo dục học kỳ I, năm học 2021–2022, trong 02 ngày, thứ bảy (ngày 12/02/2022) và Chủ nhật (13/02/2022), Trường cao đẳng Công thương Hà Nội đã tổ chức họp phụ huynh học sinh các lớp nghề – Hệ đào tạo 2 văn bằng theo hình thức trực tuyến để thông báo kết quả học tập, rèn luyện học kỳ I và triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2021-2022, đồng thời thông báo cho phụ huynh kế hoạch mở cửa trường, học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14/02/2022 và hệ thống các giải pháp quản lý, giáo dục học sinh, cũng như các phương án phòng chống dịch COVID-19.

Những nội dung chính được giáo viên chủ nhiệm phổ biến cho phụ huynh gồm:

1) Khái quát đặc điểm tình hình lớp học trong học kỳ I, những thuận lợi và khó khăn trong  điều kiện dạy và học trực tuyến.

2) Kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2021–2022, xếp loại học lực, hạnh kiểm của từng học sinh.

3) Đánh giá chung về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh và rút ra bài học kinh nghiệm cho học kỳ II.

4) Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2021–2022 của từng lớp, từng ngành đào tạo.

5) Hệ thống các giải pháp quản lý, giáo dục học sinh khi học sinh học trực tiếp tại trường.

6) Các phương án phòng chống Covid-19 khi học sinh học trực tiếp tại trường.

7) Một số đề xuất, kiến nghị đối với phụ huynh học sinh.

8) Trao đổi, thảo luận và kiện toàn Ban Đại diện cha mẹ học sinh các lớp;…

Để tổ chức họp phụ huynh, Nhà trường ủy quyền cho giáo viên chủ nhiệm các lớp chủ trì phiên họp phụ huynh của lớp, gvcn đã gửi đường link và tổ chức kết nối để tổ chức họp đúng giờ, nghiêm túc, đã truyền tải được các nội dung đã chuẩn bị đến phụ huynh.

Về tỷ lệ phụ huynh dự họp:

– Các lớp khối 10: có 832/863 phụ huynh dự họp, đạt tỷ lệ 96,4%, số phụ huynh vắng mặt 31 người, chiếm 3,6%.

– Các lớp khối 11: có 657/696 phụ huynh dự họp, đạt tỷ lệ 94,4%, số phụ huynh vắng 39 người, chiếm 5.6%.

– Các lớp khối 12: có 976/1059 phụ huynh dự họp, đạt 92,2%, số phụ huynh vắng mặt 83 người, chiếm 7,8%.

Tổng cả 03 khối có 2.465/2618 phụ huynh dự họp, đạt tỷ lệ xấp xỉ 94,0%, số phụ huynh vắng mặt 183 người, chiếm xấp xỉ 6,0%.

Phiên họp phụ huynh học sinh hệ 02 văn bằng cuối học kỳ I, năm học 2021-2022 đã diễn ra trong không khí thẳng thắn, tích cực, khẩn trương và nghiêm túc; thể hiện sự đồng thuận, gắn kết, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường cùng quan tâm quản lý, giáo dục học sinh học tập và rèn luyện để đạt được thành tích cao trong học tập và tu dưỡng.

Trong phiên họp này, Nhà trường đã ghi nhận một số ý kiến đóng góp của phụ huynh và giao cho các đơn vị chức năng nghiên cứu và có giải đáp, cũng như hướng xử lý phù hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho học sinh yên tâm học tập rèn luyện đạt kết quả tốt trong học tập, rèn luyện.

Dưới đây là 1 số hình ảnh họp phụ huynh của các lớp hệ 02 văn bằng của trường Cao đẳng công thương Hà Nội:

Lớp TH20 – A3

Lớp ĐT20 – A7

Lớp QL20 – A9

Lớp NH20-A11

Lớp KT20-A15

Lớp SĐ20 – A16

Lớp NA20 – A19

Lớp TH19 – A1

Lớp TH19 – A2

Lớp QL19 – A9

Lớp ĐT19 – A10

Lớp DL19 – A15

Lớp 12B6

Lớp QL19-B7

Lớp ĐT19 – B8

Trung tâm thông tin truyền thông