GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÓ MẤY TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO?

0
3480

Giáo dục nghề nghiệp có 3 trình độ đào tạo, gồm:

– Trình độ sơ cấp.

– Trình độ trung cấp.

– Trình độ cao đẳng.

Ngoài các trình độ nêu trên, giáo dục nghề nghiệp còn có các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.