ĐÔN ĐỐC HỌC SINH QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC

0
313

Thực hiện Công văn số 338/UBND-KGVX, ngày 08/02/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đi học trực tiếp trở lại và Công văn số 557/SLĐTBXH-DN ngày 09/02/2022 của Sở Lao động, Thương binh và xã hội Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi học trực tiếp trở lại, từ thứ hai ngày 14/02/2022, Trường cao đẳng Công thương Hà Nội đã chính thức mở cửa trường cho học sinh các lớp hệ đào tạo 02 văn bằng trở lại học trực tiếp tại trường.

Sau đúng 01 tuần mở cửa trường, học sinh các lớp hệ đào tạo 02 văn bằng trở lại trường học trực tiếp cho thấy:

Xem chi tiết nội dung tại đây.