CV của BGDĐT V/v hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020

0
1324

Cv số 1061/BGDĐT-GDTrH V/v: hướng dẫn dạy học qua Internet, trên
truyền hình đối với CSGD phổ thông, CSGD
thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ
học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020
Cv số 793 của BGDĐT v/v tăng cường dạy qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid – 19