CƠ CẤU TỔ CHỨC

0
10747
CƠ CẤU TỔ CHỨC
+ Ban giám hiệu
          Hiệu Trưởng: NGƯT.PGS.TS Ngô Kim Khôi
  Phó Hiệu trưởng: Th.s Đỗ Thanh Duy
          Phó Hiệu trưởng: Th.s Nguyễn Phong Tân
+ Các đơn vị phòng ban:
          Văn Phòng
          Phòng Tài Chính Kế Toán
          Phòng CT HSSV Và Tư Vấn Việc Làm
          Phòng Quản Lý Đào Tạo
          Phòng Khảo Thí Và Đảm Bảo Chất Lượng
          Trung Tâm Thông Tin Và Truyền Thông
          Ban Giáo Dục Và Phổ Thông
+ Các khoa:
          Khoa Khoa học cơ bản
          Khoa Công nghệ thông tin
          Khoa Kinh tế
          Khoa Xây dựng
          Một số tổ bộ môn trực thuộc Ban giám hiệu